banner

rýchle vyhľadanie

kupadokumentu

Články

Rozvod manželstva - najčastejšie otázky

Kedy súd rozvedenie manželstvo, čo má obsahovať návrh na rozvod, ako sa upravia vzťahy k maloletým deťom, vrátenie pôvodného priezviska, vyporiadanie majetku z manželstva sú najčastejšie otázky, ktoré zvyknú budúci exmanželia riešiť.

Čítať celý článok...
 
Darovanie - čo je dobré z právneho hľadiska o ňom vedieť

Darovanie je právny úkon, v ktorom darca bezplatne obdarovanému niečo prenecháva alebo sľubuje a ten dar alebo sľub prijíma.

Čítať celý článok...
 
Je možné darovať manželom (ako jednému subjektu) do bezpodielového vlastníctva nehnuteľnosť?

Nie. Nehnuteľnosť je možné darovať manželom len do tzv. podielového spoluvlastníctva, teda nie do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Čítať celý článok...
 
Ste predvolaný na súd ako svedok? Dá sa svedeckej výpovedi vyhnúť ? Ako prebieha výsluch svedka na súde.

Svedecká výpoveď je jedna z kľúčových dôkazných prostriedkov v civilnom a trestnom súdnom konaní. Tak v civilnom aj trestnom konaní platí, že každý je povinný dostaviť sa na predvolanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní (policajta alebo prokurátora) a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o okolnostiach prejednávanej veci, prípadne o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Svedok musí vypovedať pravdu a nič nezamlčovať.

Čítať celý článok...
 
ZAMESTNANIE

ZAMESTNANIE

vzory pracovných zmlúv, vzory výpovedí, žalôb o určenie neplatnosti výpovede, oznámenia zamestnávateľom

VŠEOBECNÉ

VŠEOBECNÉ

pracovné zmluvy, dohody, písomné potvrdenie o prevzatí zverených predmetov, žaloba na neplatnosť skončenia pracovného pomeru...

PRE ZAMESTNANCA

PRE ZAMESTNANCA

výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnancom, okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, oznámenie zamestnankyne o tehotenstve ...

PRE ZAMESTNÁVATEĽA

PRE ZAMESTNÁVATEĽA

vypovede z pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovneho pomeru zo strany zamestnávetaľa, poverenie konať v mene zamestnávateľa ...