banner

rýchle vyhľadanie

kupadokumentu

Články

Rozvod manželstva - najčastejšie otázky

Kedy súd rozvedenie manželstvo, čo má obsahovať návrh na rozvod, ako sa upravia vzťahy k maloletým deťom, vrátenie pôvodného priezviska, vyporiadanie majetku z manželstva sú najčastejšie otázky, ktoré zvyknú budúci exmanželia riešiť.

Čítať celý článok...
 
Darovanie - čo je dobré z právneho hľadiska o ňom vedieť

Darovanie je právny úkon, v ktorom darca bezplatne obdarovanému niečo prenecháva alebo sľubuje a ten dar alebo sľub prijíma.

Čítať celý článok...
 
Je možné darovať manželom (ako jednému subjektu) do bezpodielového vlastníctva nehnuteľnosť?

Nie. Nehnuteľnosť je možné darovať manželom len do tzv. podielového spoluvlastníctva, teda nie do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Čítať celý článok...
 
Ste predvolaný na súd ako svedok? Dá sa svedeckej výpovedi vyhnúť ? Ako prebieha výsluch svedka na súde.

Svedecká výpoveď je jedna z kľúčových dôkazných prostriedkov v civilnom a trestnom súdnom konaní. Tak v civilnom aj trestnom konaní platí, že každý je povinný dostaviť sa na predvolanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní (policajta alebo prokurátora) a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o okolnostiach prejednávanej veci, prípadne o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Svedok musí vypovedať pravdu a nič nezamlčovať.

Čítať celý článok...
 
SPRÁVA FINANCIÍ

SPRÁVA FINANCIÍ

Praktický systém (previazané tri excel tabuľky), ktoré Vám vytvoria aktuálny prehľad o (ne)uhradených faktúrach, priebežnom zisku / výdajoch, výške dane alebo o tom, koľko ostáva do povinnosti zaregistrovať sa ako platca DPH.

 

Správa financií (faktúr) pri podnikaní Správa financií (faktúr) pri podnikaní

Nemáte čas na dôkladné a priebežné vedenie účtovníctva ?

Chcete mať aktuálny prehľad o (ne)uhradených faktúrach, priebežnom zisku / výdajoch, výške dane alebo o tom, koľko vám ostáva do povinnosti zaregistrovať sa ako platca DPH ?

Potrebujete mať priebežnú kontrolu nad financiami v podnikaní? 

Vám je potom určený tento jednoduchý systém na správu financií (faktúr).  Systém (súbor  MS Excel) tvoria 3 vzájomne previazané tabuľky:

1. Tabuľka - eviduje vami vystavené faktúry (príjmy). Tabuľka súčasne upozorňuje na neplatičov (systém automaticky porovnáva čas), počíta dlžníkom dni omeškania a pod. 

(klikni na obrázok)

 
2. Tabuľka – formou prijatých faktúr a dokladov eviduje vaše úhrady (náklady) spojené s podnikaním. Systém vás tiež upozorní , ak meškáte so zaplatením niektorej faktúry.

(klikni na obrázok)

3. Tabuľka – ponúka aktuálne údaje o priebežnom stave celkových príjmoch / výdajoch / aktuálnom zisku / výške dane / prípadne povinnosti sa registrovať za platcu DPH.  Automaticky prepočítava údaje z tabuľky 1 a 2.

(klikni na obrázok)

Systém je veľmi jednoduchý na obsluhu.  Jeho priebežné vedenie zaberá minimum času, ale ponúka vzácne informácie.

Ak patríte medzi tých, ktorí na konci roka odovzdajú daňovému poradcovi krabicu dokladov a "šanón" faktúr a nedočkavo čakáte na správu, aké dane budete platiť, prípadne popritom zistíte, že vám niekoľko klientov faktúry vôbec neuhradilo, je tento systém ako „ušitý“ pre vás.

Systém obsahuje aj vzor faktúry

(klikni na obrázok)

Tento systém nemá nahradiť náročné účtovné programy. Aj keď informácie v ňom výrazne urýchlia a uľahčia spracovanie vašej daňovej agendy na konci roka.