Je možné darovať manželom (ako jednému subjektu) do bezpodielového vlastníctva nehnuteľnosť? Tlačiť

Nie. Nehnuteľnosť je možné darovať manželom len do tzv. podielového spoluvlastníctva, teda nie do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Zásadný rozdiel medzi podielovým a bezpodielovým spoluvlastníctvom je v tom, že v podielom spoluvlastníctve majú osoby kvantitatívne určený podiel na spoločnej veci. Preto, ak sa rozhodnete darovať manželom nehnuteľnosť (napr. ako svadobný dar) je dôležité v písomnej darovacej zmluve uviesť aj vlastnícky podiel každého z nich na darovanej nehnuteľnosti. V praxi však dochádza často k pochybnostiam, či boli obdarovaní manželia spoločne alebo len jeden z nich (najmä pri hnuteľných veciach), v tejto otázke zaujal Najvyšší súd stanovisko, podľa ktorého je nutné vychádzať najmä z úmyslu darcu a nie len z povahy darovanej veci.