banner

rýchle vyhľadanie

kupadokumentu

Články

Rozvod manželstva - najčastejšie otázky

Kedy súd rozvedenie manželstvo, čo má obsahovať návrh na rozvod, ako sa upravia vzťahy k maloletým deťom, vrátenie pôvodného priezviska, vyporiadanie majetku z manželstva sú najčastejšie otázky, ktoré zvyknú budúci exmanželia riešiť.

Čítať celý článok...
 
Darovanie - čo je dobré z právneho hľadiska o ňom vedieť

Darovanie je právny úkon, v ktorom darca bezplatne obdarovanému niečo prenecháva alebo sľubuje a ten dar alebo sľub prijíma.

Čítať celý článok...
 
Je možné darovať manželom (ako jednému subjektu) do bezpodielového vlastníctva nehnuteľnosť?

Nie. Nehnuteľnosť je možné darovať manželom len do tzv. podielového spoluvlastníctva, teda nie do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Čítať celý článok...
 
Ste predvolaný na súd ako svedok? Dá sa svedeckej výpovedi vyhnúť ? Ako prebieha výsluch svedka na súde.

Svedecká výpoveď je jedna z kľúčových dôkazných prostriedkov v civilnom a trestnom súdnom konaní. Tak v civilnom aj trestnom konaní platí, že každý je povinný dostaviť sa na predvolanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní (policajta alebo prokurátora) a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o okolnostiach prejednávanej veci, prípadne o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Svedok musí vypovedať pravdu a nič nezamlčovať.

Čítať celý článok...
 
O PRÁVNICKEJ AKADÉMII PDF Tlačiť E-mail

 

Cieľom Právnickej akadémie je rozširovať odbornej verejnosti (a to nie len právnickej) znalosti najmä z právnej oblasti ale tiež z oblastí, ktoré s právom bezprostredne súvisia (ekonómia, psychológia a pod.). Vo svojich strediskách v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a v Košiciach spolupracuje s viacerými erudovanými lektormi s bohatou právnou praxou. Akadémia témy seminárov prispôsobuje tak, aby čo najlepšie zohľadnila aktuálne potreby účastníkov, ktorými sú prevažne advokáti, notári, exekútori, ich koncipienti a čakatelia, firemní právnici, odborní pracovníci zo súkromného i verejného sektora. Odbornosť lektorov akadémie, prístup ale najmä ich schopnosť pútavo podať i náročné témy, prispeli k viacerým uznaniam a oceneniam, ktoré akadémia získala. Ministerstvo školstva SR udelilo PRÁVNICKEJ AKADÉMII v roku 2009 akreditáciu pre viaceré vzdelávacie aktivity.