Ochrana osobných údajov /  GDPR

  • Interná dokumentácia: právna asistencia pri vypracovaní dokumentácie podľa nariadenia GDPR (záznamy o spracovateľských činnostiach, poučenia oprávnených osôb, interné predpisy o pravidlách ochrany osobných údajov, test proporcionality oprávneného záujmu)
  • Zmluvná dokumentácia: príprava zmlúv v oblasti ochrany osobných údajov (zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, zmluva medzi spoločnými prevádzkovateľmi, zmluvy o spolupráci pri výmene osobných údajov)
  • Súhlasy a informačné dokumenty: príprava znenia súhlasov so spracovaním osobných údajov a informačných dokumentov pre dotknuté osoby
  • Práva dotknutých osôb: právna pomoc pri uplatňovaní práv dotknutých osôb, pomoc pri vybavovaní sťažností a podnetov dotknutých osôb
  • Dohľad a konania: zastupovanie v konaniach vedených Úradom na ochranu osobných údajov

Máte otázku?