CENNÍK PRÁVNYCH SLUŽIEB

  • Osobná alebo telefonická konzultácia právneho problému: 150 € / hod. + DPH
  • Osobná alebo telefonická konzultácia právneho problému pri odborne náročnejších úkonoch, pri ktorých treba prizvať externého špecialistu z konkrétnej oblasti (napr. daňoví poradcovia, súdni znalci, tlmočníci a pod.), alebo ak sa má právna služba poskytnúť v inom ako štátnom jazyku: 200 € / hod. + DPH
  • Osobná alebo telefonická konzultácia právneho problému v trestnoprávnej alebo priestupkovej agende: 250 € / hod. + DPH
  • Vypracovanie písomného právneho stanoviska v jednoduchých veciach (posúdenie jednej otázky) 800 € + DPH
  • Vypracovanie písomného právneho stanoviska v stredne náročných veciach (posúdenie najviac troch súvisiacich otázok): od 1.300 € + DPH 
  • Vypracovanie písomného stanoviska v náročných právnych oblastiach (posúdenie viac ako troch súvisiacich otázok) alebo stanovisko v trestnoprávnej, resp. priestupkovej agende alebo, ak sa problém týka viacerých právnych oblastí alebo je treba prizvať externého špecialistu alebo ak sa má stanovisko poskytnúť v inom ako štátnom jazyku: od 1.800 € + DPH

Účtuje sa podľa počtu hodín účelne vynaložených na prípravu dokumentu: 150 € / hod. + DPH

Účtuje sa podľa počtu hodín účelne vynaložených na posúdenie dokumentu: 150 € / hod. + DPH

Účtuje sa podľa počtu hodín účelne vynaložených pri osobnom zastúpení: 150 € / hod. + DPH, v trestných a priestupkových veciach: 200 € / hod. + DPH

Cenník je platný od 01. 08. 2019