Zastupovanie na súdoch

Zastupovanie pred súdmi všetkých inštancií v SR

Spísanie a kontrola zmlúv

Príprava zmlúv, pripomienkovanie a kontrola

Spracovanie stanovísk

Spracovanie právnych analýz a návrhu postupov 

Vypracovanie podaní 

Spracovanie podaní na súdy, úrady a inštitúcie

Zastupovanie v rokovaniach

Zastupovanie pri vyjednávaniach a presadzovaní právnych nárokov

Zastupovanie na úradoch

Zastupovanie pred štátnymi orgánmi a inštitúciami

DOHODNITE SI KONZULTÁCIU

Dojednajte si termín telefonickej alebo osobnej konzultácie