Poisťovníctvo a finančné právo

  • Dohľad a konania: zastupovanie pred Národnou bankou Slovenska pri povoľovacích a sankčných konaniach, právna pomoc pri podávaní žiadostí o udelenie predchádzajúceho súhlasu
  • Systém správy a riadenia: tvorba a úprava interných predpisov v oblasti správy a riadenia poisťovne v nadväznosti na požiadavky regulácie
  • Poistné produkty: tvorba a pripomienkovanie poistných podmienok a iných produktových dokumentov (KID, IPID, POG, SFDR)
  • Distribúcia poistných produktov: tvorba a úprava informačných dokumentov a záznamu o finančnom sprostredkovaní, analýza vhodnosti produktu, povinné interné predpisy v oblasti distribúcie poistných produktov
  • Poistné udalosti: posúdenie právnych otázok spojených s likvidáciou poistných udalostí, právny audit súdnych sporov týkajúcich sa poistných udalostí
  • Implementácia regulácie: právne služby v rámci implementačných projektov v oblasti regulácie výkonu poisťovacej činnosti alebo distribúcie poistenia (IDD, PRIIPs, SFDR)
  • Zmluvné vzťahy: príprava zmluvných vzťahov s finančnými sprostredkovateľmi, príprava zmlúv o zverení činnosti s ohľadom na regulatórne požiadavky

Máte otázku?

    Právnici pre túto oblasť