Tomáš Bednárik    kontakt

+421 (2) 43 63 63 75

bednarik@lex.sk

Mgr. Ing. Tomáš Bednárik, RSc.
advokát 

Tomáš vyštudoval odbor právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a odbor medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pred začiatkom svojho pôsobenia v advokácii získal niekoľkoročné skúsenosti na oddelení compliance vo významnej slovenskej banke. Vo svojej právnickej praxi sa špecializuje na realitné právo, občianske právo, ochranu osobných údajov a sporovú agendu.  Stal sa jedným z prvých absolventov špecializovaného študijného programu RSc., ktorý predstavuje najvyššiu formu vzdelania v realitnej oblasti na Slovensku. Okrem právnickej praxe sa príležitostne venuje lektorskej činnosti v oblasti realitného práva. Z cudzích jazykov preferuje angličtinu, z ktorej zložil štátnu záverečnú skúšku na Štátnej jazykovej škole v Bratislave.

Počas svojho profesionálneho pôsobenia získal významné skúsenosti pri viacerých významných projektoch, napr.:
  • člen pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala na príprave návrhu zákona o realitnom sprostredkovaní a realitných sprostredkovateľoch
  • člen implementačnej skupiny nariadenia GDPR pre realitných sprostredkovateľov
  • člen implementačnej skupiny 4. smernice AML pre realitných sprostredkovateľov
  • člen sekcie legislatívy a práva Realitnej únie Slovenskej republiky