JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc. 
advokát  /  partner

V roku 2003 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Odborne sa zameriava na realitné právo a je zároveň tajomníkom Realitnej únie SR …

Mgr. Ing. Tomáš Bednárik, RSc.
advokát  /  partner 

Tomáš vyštudoval odbor právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a odbor medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave …

Mgr. Jana Králusová, RSc. 
advokátka

Jana vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Poskytuje klientom právne poradenstvo najmä v oblasti občianskeho, obchodného … 

JUDr. Bc. Lenka Hmírová, RSc. 
právnička

Lenka vyštudovala Právnickú fakultu a Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu skúšku absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave …