JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc. 
advokát  /  partner

V roku 2003 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Odborne sa zameriava na realitné právo a je zároveň tajomníkom Realitnej únie SR …

Mgr. Ing. Tomáš Bednárik, RSc.
advokát  /  partner 

Tomáš vyštudoval odbor právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a odbor medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave …

JUDr. Ing. Martin Petruľák
právnik

Martin vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského a Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity. Má dlhoročné skúsenosti v poisťovníctve …

JUDr. Veronika Bolješiková
spolupracujúca advokátka

Vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde promovala v roku 2007. Ako advokátka pôsobí od roku 2012 …

Mgr. Kristína Karpátiová
advokátska koncipientka

Kristína vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt na Právnickej fakulte v Padove (Taliansko) …

JUDr. Bc. Lenka Hmírová, RSc. 
právnička

Lenka vyštudovala Právnickú fakultu a Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu skúšku absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave …

Menu