JUDr. Mojmír Plavec, RSc., PhD. 
advokát

V roku 2003 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Odborne sa zameriava na realitné právo a je zároveň tajomníkom Realitnej únie SR …

Mgr. Ing. Tomáš Bednárik, RSc.
advokát

Tomáš vyštudoval odbor právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a odbor medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave …

JUDr. Ing. Martin Petruľák
advokátsky koncipient

Martin vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského a Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity. Má dlhoročné skúsenosti v poisťovníctve …

Mgr. Kristína Karpátiová
advokátska koncipientka

Kristína vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt na Právnickej fakulte v Padove (Taliansko) …

Menu