LEX, advokátska kancelária s. r. o.

Májkova 3, 811 07 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 (2) 43 63 63 75
Email: lex@lex.sk
IČO: 51940922

Kontakt pre novinárov

JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Mobil: 0904 999 744
Tel.:  +421 (2) 43 63 63 75
Email: plavec@lex.sk