Cenník právnych služieb

Odmenu za právne služby upravuje vyhláška MS SR  č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v platnou znení. V súlade s uvedenom vyhláškou uprednostňujeme zmluvnú odmenu podľa individuálnej dohody s klientom.

Diskrétnosť

Klientom zabezpečujeme maximálnu diskrétnosť a prísne ochraňujeme informácie, ktoré sme sa počas poskytnutia právnej služby dozvedeli.

Odbornosť

Vo väčšine právnych sporoch a úlohách pracujeme v tímoch, ktoré dopĺňame o externých poradcov.

Dôslednosť

Dbáme na detaily. Tie môžu častokrát zavážiť pri dosiahnutí úspechu v spore.

Rýchlosť

Niektoré služby je potrebné zabezpečiť urgentne, v opačnom prípade sa požadovaný efekt nedostaví. Sme zvyknutí pracovať vo vyššom nasadení a časovom strese.

Menu