Právo obchodných spoločností

  • Zakladanie obchodných spoločností
  • Príprava a zmeny zakladateľských dokumentov
  • Príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností
  • Zmeny v obchodných spoločnostiach (prevody obchodných podielov, zmena sídla a pod.)
  • Zvyšovanie a znižovanie základného imania
  • Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom a živnostenským registrom
  • Plnenie informačných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej správy
  • Ochrana práv minoritných akcionárov a spoločníkov, a ochrana obchodných spoločností pred zneužívaním práv minoritných akcionárov a spoločníkov
  • Zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra

Máte otázku?