Právne služby

O nás

LEX, advokátska kancelária s.r.o. vznikla transformáciou advokátskej kancelárie Plavec & Partners.
Naše služby zahŕňajú poskytovanie právneho poradenstva, vypracovávanie právnych analýz,
prípravu zmlúv a právnych podaní, 
zastupovanie v súdnych sporoch a zastupovanie pred orgánmi
štátnej správy a samosprávy. 
Naša advokátska kancelária sa zameriava na slovenský
právny poriadok a poskytuje právne 
služby relevantné pre územie Slovenskej republiky.
Pre úpravu vychádzajúcu z európskej 
regulácie je možné v obmedzenom rozsahu použiť služby
našej kancelárie aj na subjekty 
podliehajúce európskej regulácii.
Služby poskytujeme primárne v slovenskom jazyku, v prípade potreby v anglickom jazyku.

Náš tím

JUDr. Mojmír Plavec, RSc.
advokát

Mgr. Ing. Martin Petruľák
senior právnik

Mgr. Ing. Tomáš Bednárik, RSc.
právnik

Mgr. Ing. Róbert Reichbauer, RSc.
právnik