VZORY ZMLÚV A DOKUMENTOV - Vzory dokumentov
banner

rýchle vyhľadanie

kupadokumentu

Články

Rozvod manželstva - najčastejšie otázky

Kedy súd rozvedenie manželstvo, čo má obsahovať návrh na rozvod, ako sa upravia vzťahy k maloletým deťom, vrátenie pôvodného priezviska, vyporiadanie majetku z manželstva sú najčastejšie otázky, ktoré zvyknú budúci exmanželia riešiť.

Čítať celý článok...
 
Darovanie - čo je dobré z právneho hľadiska o ňom vedieť

Darovanie je právny úkon, v ktorom darca bezplatne obdarovanému niečo prenecháva alebo sľubuje a ten dar alebo sľub prijíma.

Čítať celý článok...
 
Je možné darovať manželom (ako jednému subjektu) do bezpodielového vlastníctva nehnuteľnosť?

Nie. Nehnuteľnosť je možné darovať manželom len do tzv. podielového spoluvlastníctva, teda nie do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Čítať celý článok...
 
Ste predvolaný na súd ako svedok? Dá sa svedeckej výpovedi vyhnúť ? Ako prebieha výsluch svedka na súde.

Svedecká výpoveď je jedna z kľúčových dôkazných prostriedkov v civilnom a trestnom súdnom konaní. Tak v civilnom aj trestnom konaní platí, že každý je povinný dostaviť sa na predvolanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní (policajta alebo prokurátora) a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o okolnostiach prejednávanej veci, prípadne o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Svedok musí vypovedať pravdu a nič nezamlčovať.

Čítať celý článok...
 
BYT

BYT

kúpne zmluvy, budúce kúpne zmluvy, návrhy na vklad do katastra, nájomné zmluvy, preberacie protokoly, potvrdenia ...

Budúci predaj / kúpa bytu

Budúci predaj / kúpa bytu

budúce kúpne zmluvy, zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bytu

Kúpa / predaj bytu

Kúpa / predaj bytu

zmluvy o prevode vlastníctva bytu ("kúpno-predajné" zmluvy) na jednotlivé situácie a dodatky ku kúpnej zmluve

Darovanie bytu

Darovanie bytu

darovacia zmluva, darovacia zmluva so zriadením vecného bremena (práva doživotného užívania bytu) a pod.

Zápis do katastra nehnuteľností

Zápis do katastra nehnuteľností

návrhy na vklad do katastra nehnuteľností a oprava / doplnenie návrhu na vklad do katastra

Nájom bytu

Nájom bytu

zmluva o nájme bytu a iné

Odovzdanie / prevzatie bytu

Odovzdanie / prevzatie bytu

preberacie protokoly pri predaji, pri prenájme bytu

Rekonštrukcia bytu

Rekonštrukcia bytu

zmluva o dielo (rekonštrukčné práce v byte)

Nábor, obhliadka bytu a sprostredkovateľské zmluvy

Nábor, obhliadka bytu a sprostredkovateľské zmluvy

náborový formulár, záznam o vykonanej obhliadke a sprostredkovateľské zmluvy