banner

rýchle vyhľadanie

kupadokumentu

Články

Rozvod manželstva - najčastejšie otázky

Kedy súd rozvedenie manželstvo, čo má obsahovať návrh na rozvod, ako sa upravia vzťahy k maloletým deťom, vrátenie pôvodného priezviska, vyporiadanie majetku z manželstva sú najčastejšie otázky, ktoré zvyknú budúci exmanželia riešiť.

Čítať celý článok...
 
Darovanie - čo je dobré z právneho hľadiska o ňom vedieť

Darovanie je právny úkon, v ktorom darca bezplatne obdarovanému niečo prenecháva alebo sľubuje a ten dar alebo sľub prijíma.

Čítať celý článok...
 
Je možné darovať manželom (ako jednému subjektu) do bezpodielového vlastníctva nehnuteľnosť?

Nie. Nehnuteľnosť je možné darovať manželom len do tzv. podielového spoluvlastníctva, teda nie do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Čítať celý článok...
 
Ste predvolaný na súd ako svedok? Dá sa svedeckej výpovedi vyhnúť ? Ako prebieha výsluch svedka na súde.

Svedecká výpoveď je jedna z kľúčových dôkazných prostriedkov v civilnom a trestnom súdnom konaní. Tak v civilnom aj trestnom konaní platí, že každý je povinný dostaviť sa na predvolanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní (policajta alebo prokurátora) a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o okolnostiach prejednávanej veci, prípadne o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Svedok musí vypovedať pravdu a nič nezamlčovať.

Čítať celý článok...
 
AKO SI OCHRÁNIŤ NEHNUTEĽNOSŤ PRED REALITNÝMI PODVODMI

AKO SI OCHRÁNIŤ NEHNUTEĽNOSŤ PRED REALITNÝMI PODVODMI

efektívny mechanizmus ako si ochrániť nehnuteľnosť pred realitnými podvodmi vrátane vzorov potrebných dokumentov.

Dokumenty a postup ako si ochrániť nehnuteľnosť pred realitnými podvodmi Dokumenty a postup ako si ochrániť nehnuteľnosť pred realitnými podvodmi

Máte nehnuteľnosť, na ktorú je ľahký prístup (pozemok, chata, rozostavaný RD) alebo máte nehnuteľnosť, ktorú prenajímate?

Viete, že takéto nehnuteľnosti bývajú často terčom realitných podvodov? Podvodníci využijú, že k nehnuteľnosti majú ľahký prístup a predajú ju bez toho, aby ste o tom vedeli (na základe falošnej plnej moci alebo falošného občianskeho preukazu). Rozmohli sa v poslednom čase aj prípady, keď nájomca predal byt, ktorý si prenajímal.

Ako sa účinne obrániť ? 
Keďže podstata týchto podvodov spočíva v prevode nehnuteľnosti na dobromyseľného kupujúceho (kupujúci netuší, že  nehnuteľnosť nekupuje od skutočného vlastníka), ukázalo sa efektívne nehnuteľnosť aspoň „naoko“ zaťažiť právom tretej osoby (napr. záložným právom). Takúto nehnuteľnosť potom nemajú záujem kupujúci nadobudnúť. Veľmi účinné je pre tento prípad zaťažiť nehnuteľnosť záložným právom v prospech osoby z vášho blízkeho okolia. Záložné právo tak bude „svietiť“ na liste vlastníctva a o vašu nehnuteľnosť nebude mať žiaden kupujúcu záujem a teda nebude ani objektom záujmu podvodníkov (takú nehnuteľnosť by nevedeli predať).

Postup:

Krok 1. - uzavrite Zmluvu o pôžičke a zároveň zriadení záložného práva k nehnuteľnosti (ktorú chcete ochrániť) – záložné právo sa musí viazať na nejaký záväzok. Ten je v tomto prípade pôžička. Nie je podstatné, aká vysoká suma pôžičky to bude (môže byť aj len 100 eur), na liste vlastníctva sa výška pôžičky nezobrazuje.

Krok 2. - Podajte návrh na zápis záložnej zmluvy do katastra nehnuteľností.

Ako vymazať ťarchu, ak budete chcieť nehnuteľnosť neskôr predať?
Postup je jednoduchý. Stačí katastru poslať tzv. „kvitanciu“, čo je potvrdenie veriteľa, že bola pôžička splatená. Na základe tohto potvrdenia kataster (bez poplatku) vymaže ťarchu na vašom liste vlastníctva.

 
Balíček dokumentov obsahuje:
- Zmluvu o pôžičke a zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
- Návrh na zápis záložného práva do katastra nehnuteľností
- Kvitanciu na výmaz záložného práva v katastri – potvrdenie záložného veriteľa o splatení záväzku