banner

rýchle vyhľadanie

kupadokumentu

Články

Rozvod manželstva - najčastejšie otázky

Kedy súd rozvedenie manželstvo, čo má obsahovať návrh na rozvod, ako sa upravia vzťahy k maloletým deťom, vrátenie pôvodného priezviska, vyporiadanie majetku z manželstva sú najčastejšie otázky, ktoré zvyknú budúci exmanželia riešiť.

Čítať celý článok...
 
Darovanie - čo je dobré z právneho hľadiska o ňom vedieť

Darovanie je právny úkon, v ktorom darca bezplatne obdarovanému niečo prenecháva alebo sľubuje a ten dar alebo sľub prijíma.

Čítať celý článok...
 
Je možné darovať manželom (ako jednému subjektu) do bezpodielového vlastníctva nehnuteľnosť?

Nie. Nehnuteľnosť je možné darovať manželom len do tzv. podielového spoluvlastníctva, teda nie do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Čítať celý článok...
 
Ste predvolaný na súd ako svedok? Dá sa svedeckej výpovedi vyhnúť ? Ako prebieha výsluch svedka na súde.

Svedecká výpoveď je jedna z kľúčových dôkazných prostriedkov v civilnom a trestnom súdnom konaní. Tak v civilnom aj trestnom konaní platí, že každý je povinný dostaviť sa na predvolanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní (policajta alebo prokurátora) a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o okolnostiach prejednávanej veci, prípadne o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Svedok musí vypovedať pravdu a nič nezamlčovať.

Čítať celý článok...
 
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností (urýchlene / zápis do 15 dní)

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností (urýchlene / zápis do 15 dní)


Popis dokumentu: tento vzor návrhu obsahuje formálne náležitosti, ktoré vyžaduje zák. č. 162/1993 Z.z. (katastrálny zákon), aby mohol kataster konať a platne rozhodnúť.  Návrh sa adresuje príslušnej správe katastra podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Katastru sa navrhuje, aby na základe priložených dokumentov vykonal zápis (napr., aby zapísal prevod vlastníctva k nehnuteľnosti na kupujúceho a pod.). V tomto type návrhu na vklad sa žiada, aby kataster rozhodol urýchlene, t. j. do 15 dní od doručenia návrhu (návrh na vklad bez urýchlenia, viď. vyššie).


Dokument(y) je možné uhradiť prostredníctvom zabezpečenej SMS platby cez systém myPAY, prevádzkovaný spoločnosťou a sms, s.r.o.

Potvrdenie o zrealizovanej platbe si môžete prevziať cez systém myPAY.

Po autorizácii platby Vám bude(ú) vybraný(é) dokument(y) okamžite sprístupnený(é).

Prijatá SMS správa je spoplatnená sumou 6.00 EUR.

Dokument(y) Vám bude(ú) k dispozícii 24 hodín alebo 3 stiahnutia.

Dokument(y) je(sú) vo formáte MS Word.

Upozornenie: Ak zašlete SMS správu v nesprávnom tvare, nebude Vám dokument sprístupnený a SMS nebude spoplatnená. .

Odoslaním SMS správy súhlasíte s obchodnými podmienkami.